Lain-Lain Sumbangan

Bantuan Khairat Kematian

Skim Khairat Kematian sebanyak RM 2,000 akan diberikan kepada waris anggota-anggota yang meninggal dunia. Skim ini juga merupakan bantuan kepada waris bagi meringankan bebanan.

Tabung Kebajikan Rejimen (TKR)

Memberi sumbangan kepada tabung yang memohon.