Sumbangan Pelajar Cemerlang

*Permohonan  ditutup pada 30 Ogos 2022 ( Selasa )

Syarat-syarat Permohonan

 1. Telah menjadi Anggota Koperasi ini lebih dari tiga (3) tahun.
 2. Anak Anggota yang sah (bukan anak angkat atau anak tiri) dengan mencapai keputusan minima peperiksaan dalam tahun 2019.
  • 4A bagi peperiksaan UPSR
  • 6A bagi peperiksaan PT3
  • 6A bagi peperiksaan SPM

Dokumen Diperlukan

 • Borang permohonan
 • Salinan My Tentera @ My Kad
 • Salinan surat beranak atau perakuan kelahiran (anggota lelaki) manakala salinan surat¬†beranak (anggota wanita) yang disahkan oleh Guru Besar / Pengetua Sekolah/Pegawai Pemerintah.

NOTA:
Sila Cetak Borang Permohonan Bantuan. Borang Yang Lengkap diisi hendaklah dihantar kepada Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad.