Sumbangan Pelajar Cemerlang

*Permohonan  ditutup pada 22 September 2023

Syarat-syarat Permohonan

  1. Telah menjadi Anggota Koperasi ini lebih dari tiga (3) tahun.
  2. Anak Anggota yang sah (bukan anak angkat atau anak tiri) dengan mencapai keputusan minima peperiksaan dalam tahun 2022.
    • 7A bagi peperiksaan SPM

Dokumen Diperlukan

  • Borang permohonan
  • Salinan My Tentera @ My Kad
  • Salinan surat beranak atau perakuan kelahiran (anggota lelaki) manakala salinan surat¬†beranak (anggota wanita) yang disahkan oleh Guru Besar / Pengetua Sekolah/Pegawai Pemerintah.

NOTA:
Sila Cetak Borang Permohonan Bantuan. Borang Yang Lengkap diisi hendaklah dihantar kepada Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Berhad.